Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad – Ps 119:105

Thuis in de Bijbel

Voor kinderen hebben de huidige gebeurtenissen in de wereld grote impact. Hun leefwereld wordt beperkt, terwijl ze juist meer willen ontdekken.

De taak van ouders voor geestelijke opvoeding is belangrijker dan ooit. Misschien heb je je draai erin gevonden. Misschien denk je erover eraan te beginnen en weet je niet goed hoe.

Hoe onderwijs je ze als ze de leeftijd van de kinderbijbel ontgroeid zijn?

Op deze pagina worden werkjes en lessen geplaatst voor ouders en kinderen vanaf ongeveer zeven jaar. Zo kan je spelenderwijs samen bezig met Gods Woord.

Lessen


En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Marcus 10:13


In deze les staan we stil bij de begrippen buiten- en binnenkant, vat + inhoud en “oude en nieuwe mens”.


Wat vertelt het visioen van het Nieuwe Jeruzalem ons? Welke bouwmaterialen zijn er gebruikt?


In deze les gaan we zien dat God de Schepper is. En dat alles in de schepping zijn plaats heeft.


In deze les komt de restitutieleer aan bod. Het verklaart heel veel moeilijkheden tussen Bijbel en wetenschap, waarmee kinderen ook te maken krijgen.