Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad – Ps 119:105

Br. Arie Romkes – 7 juni 2020 – Doopdienst

Inleiding: Evert
Organist: Johan

Er is om 10 uur een samenkomst in het Rode Kruisgebouw. Daarna gaan we naar het kleine strandje om te dopen, rond 10.45 uur.