Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad – Ps 119:105

Br. J. Romkes – 30 juni

Inleiding: Arie
Organist: Albert