Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad – Ps 119:105

Stichting de Belofte is een ANBI-stichting. Dat betekent dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo mogen wij geen winst maken, moeten wij ons inzetten voor het algemeen nut en mogen we geen groot vermogen hebben.

Het voordeel hiervan is dat het mogelijk is om giften aan De Belofte Urk te schenken, die voor u als donateur een belastingvoordeel kunnen opleveren.

Wij verstrekken daarom de volgende gegevens:
ANBI Status Stichting “De Belofte” Urk
Fiscaal nummer: 813702999

Staat van baten en lasten 2016

Baten:

Collecte : € 10223,45
Giften : € 900,00
Interest : € 104,41
Totale baten : € 11227,86

Lasten:

Bestedingen samenkomsten : € 3633,19
Huur gebouwen : € 3275,00
Giften : € 740,00
Website : € 82,89
Bankkosten : € 53,59
Totale lasten : € 7884,67