Dagelijkse Tekst

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, en het lichaam gereinigd zijnde met rein water.

Samenkomst: Zondag 15 April

10.00 uur br. Roel Wever

~~

Muzikale medewerking br. Johan Bruin