Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.

Samenkomst: Zondag 15 Juli

10.00 uur br. Arno Smedema